Helena Van Snick
Echtgenote van
Hubert De Turck
10/05/1931 - 17/03/2018
Monique Prod'homme
Weduwe van
André Van der Haegen
13/08/1938 - 16/03/2018
Noë Leopold De Jonge
Echtgenoot van
Jeanny De Ceulener
19/01/1932 - 16/03/2018
Valère Demol
Weduwenaar van
Maria Clemencia De Smecht
19/02/1928 - 14/03/2018
Maria De Ville
Weduwe van
Denis Du Chau
29/02/1928 - 13/03/2018
Elza Van den Borre
Weduwe van
André Boulangier
30/07/1930 - 08/03/2018
Christiana Van der Linden
Weduwe van
Roger Sevenoy
03/01/1932 - 02/03/2018
Frank Vanden Houten
Zoon van
Jan Vanden Houten en Liesbeth Delangre
09/02/1983 - 01/03/2018
Willem Andries
Echtgenoot van
Marie Philippine Branckaert
28/10/1930 - 23/02/2018
Cecile De Nauw
Weduwe van
Willy Wayenberg
03/04/1929 - 22/02/2018